به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا از ارائه دهندگان فناوری های بزرگ و مخابراتی، می خواهد در مورد هزینه های سرمایه گذاری و برنامه های زیرساخت ابری آنها قبل از ارائه قانونی بپرسد که می توانند هزینه های شبکه را پرداخت کنند یا خیر.

شرکت های مخابراتی چون: Deutsche Telekom ، Orange ، Telefonica ، Telecom Italia و اپراتورهای بزرگ می گویند که چنین حرکتی در مورد سهم منصفانه، به عنوان شش ارائه دهنده بزرگ محتوا است. زیرا بیش از نیمی از ترافیک اینترنت داده را تشکیل می دهد.

شرکت های فناوری بزرگ همچون: Alphabet Inc، Netflix Inc ، Meta ، Amazon.com Inc و سایر غول های تکنولوژی می گویند که این ایده معادل مالیات بر ترافیک اینترنت آن هاست که می تواند باعث تضعیف شرکت هایشان شود.

طبق گزارش منتشر شده، کمیسیون اروپا در نظر دارد در هفته پیش رو یک مشاوره عمومی با یک پرسشنامه طولانی راه اندازی کند، اگرچه ممکن است این زمان به تعویق بیافتد. طبق اطلاعات منتشر شده 12 هفته طول می کشد تا کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قانونی آن را تهیه کند که، کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران اتحادیه اروپا باید قبل از تبدیل شدن به قانون آن را کنار بگذارند.

شرکتهای بزرگ فناوری ممکن است تحت فشار قرار بگیرند

طبق این گزارش، کمیسیون اروپا از شرکت های بزرگ فناوری و مخابراتی خواهد پرسید که در چه چیزی و کجاها سرمایه گذاری خواهند کرد، این روند چگونه تکامل خواهد یافت و آیا شکاف سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر.

از شرکت ها در مورد دیدگاه‌ هایشان درباره تغییر زیرساخت‌های ابری و سرمایه‌گذاری‌ های مورد نیاز برای این موضوع سؤال پرسیده خواهد شد، زیرا تنظیم‌ کننده‌ های این قوانین می‌ خواهند بحث فراتر از هزینه‌ های کابل‌ ها و برج‌ ها باشد. اتحادیه اروپا همچنین می‌ خواهند در مورد رابطه بین Big Tech و ارائه‌ دهندگان مخابرات بداند.